[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการปฏิบัติงาน


การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการปฏิบัติงาน
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 224 |
ผู้เขียน : อภิวัฒน์ กันศรีเวียง
หน่วยงาน : สพม.36
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้