.
 
e-Clips สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 [คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ] [คลิกที่นี่ชมคลิปทั้งหมด ชมทั้งหมด]
 
 
     e-Clips ที่ : 38 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 การประยุกต์ใช้ App เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คลิกชมคลิปต่อ ..........
 
..