คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
สพม.36 จัดการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี สพม.36 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม ประสานงาน และสนับสนุน การดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัด สพม.36 ให้สามารถจัดการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒ
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2562
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูกล่าวถึงเรื่อง วันที่ 5 เมษายน 62 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน พิธีปิดกิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา”คร
อ่านข่าวต่อ....