คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
สพม.36 รับนโยบายการบริหารงานบุคคล จาก ผอ.สพร.
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 รับนโยบายการบริหารงานบุคคล จากนายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพม.36
อ่านข่าวต่อ....

คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
สพม.36 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA
วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ScQA ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
อ่านข่าวต่อ....