[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 169698  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนสังกัด สพม.36 (จ.พะเยา) ประจำปีการศึกษา 2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดพะเย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนสังกัด สพม.36 (จ.เชียงราย) ประจำปีการศึกษา 2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมนำเสนองานวิจัยร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมนำเสนองานวิจัยร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนองานวิจัยเรื่องการน้อมนำศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2562
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนมัธยมซีซันชวีสือเยี่ยน จากประเทศจีน ศึกษาดูงาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะครูโรงเรียนมัธยมซีซันชวีสือเยี่ยน มณฑลยูนนาน เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทกรีฑาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์
     วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ประธานการจัดการแข่งขันกรีฑาในสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รอง ผอ.สพม.36 ร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
     วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค “Boot Camp”
     วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธุป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค “Boot Camp” ของโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมให้กำลังใจในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
     วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมให้กำลังใจในการประเมินสถานศึกษาเพื่อ รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทกรีฑาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์
     วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ประธานการจัดการแข่งขันกรีฑาในสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิดงานนำเสนองานทางวิชาการ “PCSHSCR Science Fair 2018” 2018”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดงานนำเสนองานทางวิชาการ “PCSHSCR Science Fair 2018” ของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
     คณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะโดย นางชมภูนุช เดชปัญญา เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562” โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของ รร.ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ
     วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดเต็ม เน้นสะอาด “หน้าบ้านน่ามอง”
     วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดโครงการ “หน้าบ้านหน้ามอง” เพื่อพัฒนาพื้นที่ของสำนักงาน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกรั้วหน้าสำนักงาน ให้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36