[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 169729  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ
     วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิด“เปิดบ้านพญาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561” Open House PMR 2019
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านพญาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561” Open House PMR 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
     วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานงานมหกรรมความสามารถทางวิชาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2562
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสอนภาษาจีนในโรงเรียนกลุ่ม 46 ICT
     วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการสัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสอนภาษาจีนใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 และศูนย์ประสานงาน จ.พะเยารับข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
     วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา รับข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากสถาบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมวางแผนดำเนินงาน ปี 2562 และอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บนโลกออนไลน์
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน ปี 2562 และอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บนโลกออนไลน์ ของกลุ่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานพิธีเปิดโครง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือMOU การจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษาธิการเมืองและ รร.ในสังกัดห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดการลงนามการทำบันทึกความร่วมมือ MOU การจัดการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศึกษาธิการเมือง และโรงเรียนในสังกัดเมืองห้วยทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ PLC สู่ LS
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ PLC สู่ LS เครือข่ายที่ 1 (ขุนตาลวิทยาคม ดอยงามวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การลงพื้นที่ตรวจสอบความขาดแคลนและพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน รร.แม่จันวิทยาคม
     วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงพื้นที่ตรวจสอบความขาดแคลนและพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-bidding)
     นางศรัญญา ชัยนาท นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ร่วมประชุมรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3รายการ ให้กับโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36