[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 169702  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและเปิดบ้านวิชาการ รร.ขุนควรวิทยาคม
     วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและเปิดบ้านวิชาการ เนื่องใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านการศึกษาปงรัชดาภิเษก (Pongratchadapisek Open House 2018)
     วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านการศึกษาปงรัชดาภิเษก” Pongratchadapisek Open House 201......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
     วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.7 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.36
     วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562
     ด้วยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานนประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 เพื่อให้พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่ลาว : จินตนาการเหนือความรู้ “Imagination is more important that Knowledge”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและตัวแทนโรงเรียนเขตบริการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดเชียงราย
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ จังหวัดเชียงราย วันพุธที่ 6 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2562
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงานยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 ระดับ สพม.36
     วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับคืนกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารการสอบ O-NET จากศูนย์ประสานการสอบ จังหวัดเชียงราย
     วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับคืนกล่องกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบของการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : บุคลากร สพม.36 ปฎิบัติกิจกรรมเขตสุจริตฯ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมสำนักงานเขตส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ครบแล้ว การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครบ 100 % ตามนโยบายของ สพฐ.
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ 59 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนสุดท้ายของการตร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 9 โรงเรียน จาก 57 ศูนย์สอบฯ จ.เชียงราย
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2- 3 ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
      วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ส่งมอบเอกสารแบบทดสอบและเอกสารสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ให้กับศูนย์ประสานการสอบ จ.เชียงราย
     วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส่งมอบเอกสารแบบทดสอบและเอกสารการสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36