[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 20 ท่าน ผู้เข้าชม 169710  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด การบรรจุ แต่งตั้งและย้าย ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาฯ
     วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการบรรจุ แต่งตั้งและย้าย ข้าราชการครูและบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด สพม. 36 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไปซื่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด สพม. 36 ในโคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธี “เปิดบ้านดอนศิลา ตรรกะปัญญาแดนผาหิน”
     วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม “เปิดบ้านดอนศิลา ต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2562
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมินฯ ผอ. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
     วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลคณะกรรมการประเมิน นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพฐ. ฝึกอบรมลูกเสือ ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
     วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการฝึกอบรมลูกเสือให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดอบรมลูกเสือ/ A.T.C. ให้ว่าที่ ผอ. เขตฯ สพฐ.
     วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือทางการศึกษา ขั้นความรู้ขั้นสูง ส่วนหนึ่งของการพัฒนาข้าราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา
     วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT PAT โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
     วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT PAT ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนสามัค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา
     วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ ระดับจังหวัด
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดประชุมกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ ระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
     วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม “โรงเรียนส่งเสริมนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รองผอ.สพม.36 เปิดโครงการแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 36 เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ในวัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36