[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 169693  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : นิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม นิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV. และ DLIT. ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การติดตามกรอกข้อมูลสารสนเทศ (QAMS)
     วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเพื่อติดตามการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริตฯ
     วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
     วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โครง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ที่ปรึกษาพร้อม ผอ.ฉก.ชน.สพฐ.เข้าพื้นที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
     นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมสวดมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย 13 ชีวิต
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เข้าดูแลกรณีเด็กพลัดหลงเข้าถ้ำหลวง
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ที่มีนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาครูต้นแบบเครือข่ายสารสนเทศ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศในโรงเรียน ในสังก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 เพื่อส่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ร้อยใจ ร้อยไมตรี 110 ปี สามัคคีวิทยาคม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีทำบุญ “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 110 ปี สามัคคีวิทยาคม” โดยมีการเปิดแพรคลุมป้ายโดม Samakkhi Time Square / ห้องเรียนดิจิต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรม ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมการอบรม หลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 61
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี DLIT
     วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อขับเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/103 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36