[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 169734  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ชื่นชมผลงานที่สร้างสรรค์แม่เจดีย์วิทยาคม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าเยี่ยมชื่นชมให้กำลังใจผลงานของนักเรียนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่สร้างสรรค์และพัฒนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการพิจารณาอนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน
     วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาอนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน ปีการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ตรวจติดตามหลักสูตรคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิตอล
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไปตรวจติดตามหลักสูตรคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิตอล ( Classroom Management in Digital Era......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ตรวจติดตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ…
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไปตรวจติดตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ...หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 รับมอบหนังสือให้กับห้องสมุด....
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นตัวแทนของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน.มอบหนังสือให้กับห้องสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุม/วางแผนเพื่อจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ประชุม/วางแผนเพื่อจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรฯ และพิธีเกียรติยศประดับดวงตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้แก่นักเรียน
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ติดตามการอบรม Boot Camp ณ ม.ราชภัฎฯ
     วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และนางชมภูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
     วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับคณะ ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการมูนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม...ตรวจติดตา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมจัดทำเอกสารผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
     วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ติดตามโรงเรียนที่จัดเป็นโรงเรียนประจำพักนอน
     วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้คณะกรรมการฯ นำโดย นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามโครง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไปเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงอาหารของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจเยี่ยมโรงอาหารของโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม เพื่อดูสภาพของโรงอาหารคุณภาพของอาหารและ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36