[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 169722  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อม..จัดสอบ O- NET ปี 2561
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และนางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.36 เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เติมความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมคัดเลือกประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : จัดพัฒนาครูแนะแนวเชียงรายอย่างเข้ม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงฯ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้บุคลากร สพม.36 ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2561
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม สบมท.
     วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม สบมท. ณ โรงเเรมอัมรินทร์ลากูนจังหวัดพิษณุโล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีมอบรถตู้โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีมอบรถตู้ โดยชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีอุปการคุณ คณะบุคลากร โรงเรียนเวียงชัยวิทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : “ผอ.สพม.36 ติดตามการอบรมคูปองครู 2 หลักสูตร”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 MOU. จีนสร้างโอกาสการศึกษาให้นักเรียน
     วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) นำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.36 ในจังหวัดเชียงราย...ไปลงน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมติดตามการใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560)
     นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทีมงานศึกษานิเทศก์ จัดประชุมติดตามการใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ, นางชมภูนุช เดชปัญญา ศึกษานิเทศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2561
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 วางพวงหรีดเคารพศพ...
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับพ่อเมืองเชียงราย
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 , นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เช......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36