[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 169709  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ...
     วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการใช้ผลการทดสอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดให้ความรู้ทางวินัย...
     วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ทางวินัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ติดตามการอบรมคูปองครู 3 หลักสูตร
     วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการสร้างชุมชนแห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
     วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง สพม.36 ร่วมพิธีถวายเค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
     วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง สพม.36 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
     วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง สพม.36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดป้ายอาคาร 2 (อโศก) เทิงวิทยาคม...
     วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายอาคาร 2 (อโศก) โรงเรียนเทิงวิทยาคม โอกาสวันคล้ายวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
     วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.29 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา ปี 2561
     วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รวมใจกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล
     วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ปฏิบัติกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมสำนักงานเขตส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2561
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพัฒนาครูแนะแนวพะเยา
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมการข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เข้ารับโล่ และเกียรติบัตร ผล O-NET…
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับมอบโล่และเกียรติบัตรที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36