[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 169701  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 61
     วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อการพัฒนาบุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.31 เข้าศึกษาดูการบริหารงานสำนักงานเขตฯ
     วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : อบรมการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
     วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้จ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 19 ก.ย. 61
     นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
     วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการบริหา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
     วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม โดยมีคณะครูและบุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนปล้องวิทยาคม
     วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนปล้องวิทยาคม โดยมีนายไกร ธรรมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีปิดชุมนุมลูกเสือ สพม.36 เชียงราย ต้านภัยยาเสพติด
     วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีปิดงาน “ชุมนุมลูกเสือ สพม.36 เชียงราย ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2561 ณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ "ชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"
     วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ “ชุมนุมลูกเสือ สพม.36 เชียงราย ต้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
     วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ...
     วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียน ใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมประเมินคุณภาพแนวใหม่...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาแน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2561
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะ ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
     วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ธว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมงานมหกรรมวิชาการของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT จังหวัดสุพรรณบุรี
     วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานมหกรรมวิชาการของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย “พัฒนาก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36