[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 169692  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
     วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการคัดเลือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่...
     วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะพูดคุย ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ ที่มาเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 เข้าศึกษาดูการบริหารงาน สพม.14
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) พาทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพแม่ฟอง...
     วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร บุคลากร สพม.36 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ฟอง จีระวงค์ แม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประเมินผู้บริหาร/โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จ.ลำปาง
     วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผู้บริหารโรงเรียน/โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพม.36
     วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการออกแบบ Active Learning
     วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบ Active Learning ด้วยการสอนโครงงานตามนโยบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เข้าร่วมรับฟังพระราโชบายด้านการศึกษาฯ
     วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมรับฟังพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 ร่วมวางหรีดเคารพศพแม่ฟอง...
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่ฟอง จีระวงค์ แม่ของนา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2561
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 รับโล่กิจกรรมดีเด่น
     วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับโล่/เกียรติบัตรกิจกรรมดีเด่น 3 รายการ ได้แก่ คะแนน O-Net สูงสุด 10 ลำดับแรกของประเทศ,......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมการใช้งานทะเบียนวัดผล SGS Online
     วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมการอบรม Boot Camp Follow Up Program
     วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจเยี่ยม การอบรมโครงการ Boot Camp Follow Up Program ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ครั้งที่ 3
     วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 61
     นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตผู้ที่เกษียณอายุราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจำปี 2561 จำนวน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36