[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 169695  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมการประชุมทางไกล การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สพม.36 เข้าร่วมการประชุม VDO. Conference ผ่านทาง OBEC Channel โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมการจัดทำโครงการ "พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์"
     วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เข้าตรวจสอบสนามกีฬา ประเภทกรีฑากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”
     วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธุป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจสอบสนามกีฬา ประเภทกรีฑา ในนามประธานฝ่ายเตรียมความพร้อมสนามแข่งขันกรีฑา แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
     วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
     วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 5. นำคณะโดย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561
     คณะข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 โดยมีประเด็นสำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.36
     วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
     วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น. ทีมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
     วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
     วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนบ้านโป่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง
     วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
     วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561
      นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ปฏิบัติกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต...
     วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยมี นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/103 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36