[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169731  ครั้ง
 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา "สานสัมพันธ์มั่นคง ดำรง-สามัคคีฯ"

          วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา “สานสัมพันธ์มั่นคงดำรง-สามัคคีฯ” ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นโรงเรียนคู่ขนานทั้งในด้านวิชาการ อำนวยการ กิจการนักเรียนและบริหารทั่วไป จึงดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฯ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติของทั้ง 2 โรงเรียน ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตลอดจนการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของทั้ง 2 โรงเรียน ได้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน โดยในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36