[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169733  ครั้ง


 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562

          นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูกล่าวถึงเรื่อง วันที่ 2 มีนาคม 62 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ student marker ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ จังหวัดสุโขทัย, วันที่ 6 มีนาคม 62 เป็นประธานหารือความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ, เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 62 ณ โรงแรมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 62 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวันครนายก, หลักสูตร english program และ mini english program ของสพฐ. ยังคงเดิม และการประเมินความดีความชอบ ณ ห้องประชุม ภูชี้ฟ้า สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36