[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169730  ครั้ง
 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1

          วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 และจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36