[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169723  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : การประกวดรางวัลบุคคลและหน่วยงานยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

          วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.36 ประเมินบุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงานยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36