[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169719  ครั้ง


 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

          วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36