[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 24 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169715  ครั้ง


 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

          วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม และ นายชัยชาญกิตติ์ รักนา ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36