[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 22 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169712  ครั้ง


 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช)

          วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รายงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36