[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169705  ครั้ง


 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

          วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา การอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) และโรงเรียน ตชด.การท่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36