[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169699  ครั้ง
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

          นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการฯ กพฐ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ สพม.36 ,สพป.ชร. เขต 3, สถาบันอาชีวศึกษา จ.เชียงราย ,วิทยาลัยเทคนิค จ.เชียงราย, ม.ราชภัฏเชียงราย และรร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,การอ่านออกเขียนได้,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การสนับสนุนด้านบุคลากรผู้สอนของรร.ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) และรร.ตชด.การท่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยกำหนดการจัดประชุมระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36 เพื่อการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36