[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 169700  ครั้ง


 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562

          นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูกล่าวถึงเรื่อง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคม 62 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก และรุ่นที่ 8 วันที่ 5 มีนาคม 62 ณ โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี, วันที่ 3 มีนาคม 62 ลงพื้นที่สำรวจและร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาโรงเรียน ตามพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344.อุปถัมภ์) ,ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโนยีเชียงรายและ รร.ตชด.การท่าอากาศยานไทย เฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย ณ ห้องประชุม ภูชี้ฟ้า สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36