ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 118605 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561[1] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 03 กรกฎาคม 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมขี้แจงและจัดท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561[1] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1 ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1[1] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
รุจิรา  แก้วกลาง
รุจิรา แก้วกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวธิดาพร  เสือบางพร
นางสาวธิดาพร เสือบางพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562[1] (เผยแพร่โดย : นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส :วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562[16] (เผยแพร่โดย : นางสาวธิดาพร เสือบางพร :วันที่ 09 เมษายน 2562)
งบทดลองประจำเดือนมีนาคมื 2562 พร้อมรายละเอียดประกอบงบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562[11] (เผยแพร่โดย : นางสาวธิดาพร เสือบางพร :วันที่ 25 มีนาคม 2562)
เอกสารงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562[8] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561[10] (เผยแพร่โดย : นางจารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ :วันที่ 14 มกราคม 2562)
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561[13] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 14 ธันวาคม 2561)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ