ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 629454 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... อ่านสร้างชีวิต ฉบับที่ 2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ธ.ค. 2555)
ส่งเสริมการอ่าน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อ่านสร้างชีวิต ฉบับที่ 3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.พ. 2556)
อ่านสร้างชีวิต ฉบับที่ 3 เอกสารส่งเสริมการอ่านฉบับต้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการทดสอบONET2555(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 มี.ค. 2556)
ผลการทดสอบONET 2555 เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ค่าสถิติผลการทดสอบ ONET2555 (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 มี.ค. 2556)
ค่าสถิติผลการทดสอบONET2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นวัตกรรมการสอนภาษาไทย ป.1(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 เม.ย. 2556)
สพป.พะเยาเผยแพร่นวัตกรรมการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นวัตกรรมสอนภาษาไทย ป.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 เม.ย. 2556)
เป็นแบบฝึกเผยแพร่โดย สพป.พะเยา ศน.สายสวลี วิทยาภัคจั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนLD(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 เม.ย. 2556)
การประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กLD(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 เม.ย. 2556)
การเขียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กLD(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 เม.ย. 2556)
แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กLD.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เล่ม 1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ค. 2556)
ศน.สายสวลี นำเอกสารของ สพฐ.มาให้ครู ภาษาไทย นำไปใช้สอ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เล่ม 4-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ค. 2556)
ศน.สายสวลี นำเอกสารนี้มาให้ครูนำไปใช้ สอนซ่อมเสริมภ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 (เล่ม 7)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ค. 2556)
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เล่ม 7 ค่ะ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ Genki(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ค. 2556)
แผนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ Genki สำหรับใช้ควบคู่กับ Tablet .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อ่านสร้างชีวิต ฉ.4 (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ค. 2556)
อ่านสร้างชีวิต ฉ.4 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.4(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.5(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.5 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ม.1(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ม.1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ม.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ม.2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ม.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ม.3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกสระลดรูป เปลียนรูป ป.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 เผยแพร่แบบฝึกอ่านคำสระลดรูป เปลี่ยนรูป ป.2 ของ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีคำพื้นฐาน จาก สพฐ.(ใหม่)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพฐ.จัดทำบัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 ใหม่ ปี 2553-ปัจจุบัน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นวัตกรรมการสอนอ่านจับใจความ ป.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 เผยแพร่นวัตกรรมการสอน อ่านจับใจความ ป.2 ของ อ.อั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงสร้างข้อสอบ LAS ภาษาไทย ป.๒ ป.๕ ม.๒ (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 พ.ค. 2556)
ให้ครูนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบแนวคำถาม ที่นักเร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เฉลยข้อสอบภาษาไทย ป.6 (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.๑ ส่งเฉลยข้อสอบภาษาไทย ป.6 ให้ครูนำไปใช้สอนแนวก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เฉลยข้อสอบภาษาไทย ป.6 ม.3 (ชุดที่ 2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 ส่งเฉลยข้อสอบภาษาไทย ที่ครูจากโรงเรียนกลุ่ม gr.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกอ่านคำควบกล้ำ ป.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 เผยแพร่แบบฝึกอ่านคำควบกล้ำ ป.2 ของ อ.จินตนา แสงแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 เผยแพร่แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6 ของ อ.ศรีวัย .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การสอนคัดลายมือ ป.1-ม.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
แนวการสอนคัดลายมือ ป.1 - ม.3 ของ ศน.นพดล โป่งอ้าย สพป.เชียง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ppt.การตรวจสอบคัดกรองอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.3, 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.ย. 2556)
สำหรับตัวแทนครูที่เข้าประชุมวันที่ ๑๑ กย.๒๕๕๖ ณ ห้องพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ppt.การตรวจสอบคัดกรองอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.3, 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.ย. 2556)
สำหรับตัวแทนครูที่เข้าประชุมวันที่ ๑๑ กย.๒๕๕๖ ณ ห้องพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกอ่านสะกดคำภาษาไทย (อ.พิมพ์พรรณ สวยสม)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 ก.พ. 2557)
แบบฝึกอ่านสะกดคำ พัฒนานักเรียนหลังคัดกรองการอ่านรู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการอ่าน 9 มาตรา (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียน ป.4,5.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสรุป ปกแบบฝึก อ.วิไลวรรณ เข็มขาว(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ ก กา (อ.อุ่นเรือน บุญมี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้นทั้งปกติ และอ่าน-เขียนไม่ได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการอ่าน มาตรา กก (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
แม่ กก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กด (อ.อุ่นเรือน บุญมี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการอ่าน มาตรา กบ (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น ที่มีปัญหาการอ่าน-เขียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา กง (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา กน (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา กม (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา เกย (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียน ทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา เกอว (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนแม่ ก กา แม่ กง แม่ กม (อ.มาลี พันธ์วิไล)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนแม่ กน เกย (อ.มาลี พันธ์วิไล)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนแม่ เกอว กด (อ.มาลี พันธ์วิไล)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนแม่ กบ มาพบรัก (อ.มาลี พันธ์วิไล)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น สำหรับแบบฝึกชุดที่ 7 ศน.เปิดไม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนสะกดคำ ร หัน, ร (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนสะกดคำ ล (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนสะกดคำ ควบกล้ำไม่แท้ (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนสะกดคำ แม่กน, แม่ กก ไม่ตรงมาตรา (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกเขียนสะกดคำ กด กบ ไม่ตรงมาตรา (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 1, 2 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 3, 4 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 7 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 5 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 6 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ แบบพหุระดับ(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ ครูผู้สอนภาษาไทย ป.๖.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคัดกรองการอ่านภาษาไทย ป.๔-๖(ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
สำหรับครูวิชา่การนำไปชี้แจงครูผู้สอนภาษาไทยทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคัดกรองการอ่านภาษาไทย ป.๑-๓(ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
แบบคัดกรองการอ่าน ป.๑-๓.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกการอ่าน ป.๑-๖ excel (ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
ใช้แบบนี้บันทึกผลการอ่านของนักเรียนหลังจากที่สอบอ่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ppt. และแบบสรุปรายงานการคัดกรองการอ่านภาษาไทย (ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
ให้ครูวิชาการนำไปใช้ประกอบการชี้แจงครูผู้สอนภาษาไท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำถามความเข้าใจการอ่านภาษาไทย ป.๑-๓ (ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
ให้ครูวิชาการโรงเรียนนำไปให้ครูผู้สอนภาษาไทย ทุกชั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำถามความเข้าใจการอ่านภาษาไทย ป.๔-๖ (ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
ให้ครูวิชาการนำไปใช้ครูผู้สอนภาษาไทยใช้ถามนักเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนนักเรียน ป.1-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 มิ.ย. 2558)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือ สพป.ชร.1 ที่ ศธ 04043/2797 ลงวันที.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาษาสวยด้วยมือเรา (ศน.อรรรณพ ดวงเกตุ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
เอกสารประกอบการอบรมการเขียนครูผู้สอนภาษาไทย ป.1 (14 มิ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ (ครั้งที่ ๒)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 ก.ค. 2558)
สพฐ.ให้ทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ เดือน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลงาน ร.ร.ในฝัน(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 ก.ค. 2558)
รายงานผลงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เฉลยคำถามในแบบทดสอบการอ่าน ป.๒-๖ (ครั้งที่ ๒)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ส.ค. 2558)
การทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ มีข้อสอบให้ต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บันทึกข้อความรายงานประชุมครุวิชาการ 15 สค.2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2558)
รายงานการประชุม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 3 ป.1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2558)
ให้ครูสอบ 17-25 สค.58.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 3 ป.4-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2558)
ให้ครูทดสอบ 17 - 25 ส.ค.58.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำชี้แจงการสอบอ่านเพิ่มเติม(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2558)
ให้ครูสอบระหว่าง 17-25 สิงหาคม 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เครื่องมือทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3 ครั้งที่ 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 ม.ค. 2559)
ส่งไฟล์สรุปรายงานภายใน 25 มกราคม 2559 ทาง e-mail:thaicri12553@gmail.com .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เครื่องมือทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.4-6 ครั้งที่ 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 ม.ค. 2559)
ส่งไฟล์สรุปรายงานผลภายใน 25 มกราคม 2559 ทาง e-mail:thaicri12553@gmail.com.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนนักเรียน ป.1-6 ครั้งที่ 5(เผยแพร่โดย : :วันที่ 13 พ.ย. 2558)
ให้ทุกโรงส่งผลประเมินเป็นไฟล์ excel ภายใน 25 พ.ย.2558 ทาง e-mail : thai.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel รายงานผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 ม.ค. 2559)
แบบกรอกข้อมูลผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทยรายคน แบบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel รายงานผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 พ.ค. 2559)
แบบรายงาน รายบุคคล และแบบสรุประดับโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ (ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 2559)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 มิ.ย. 2559)
ส่งแบบทดสอบ ป.1-6 ให้ทุกโรงเรียนใช้ทดสอบนักเรียน ระหว่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.4-6 ครั้งที่ 2 (ส.ค.59)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 ส.ค. 2559)
ส่งแบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.4-6 ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2559 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานสาเหตุการอ่านขียนไม่ได้ ครั้งที่ 2 (ส.ค.59)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 ส.ค. 2559)
รายงานภายใน 25 ส.ค.59 เท่านั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3 ครั้งที่ 2 (ส.ค.59)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 ส.ค. 2559)
ให้รายงานภายใน 25 ส.ค.59 เท่านั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6 ครั้งที่ 2 (ส.ค.59)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2559)
คู่มือดำเนินการทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำชี้แจงการทดสอบเขียนภาษาไทย ป.1-3 ครั้งที่ 2 (ส.ค.59)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2559)
ส่งคำชี้แจงการทดสอบเขียนภาษาไทย ป.1-3 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6 ครั้งที่ 4 (พ.ย.2559)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2559)
ส่งรายชื่อนักเรียนที่อานไม่ออกเขียนไม่ได้ทาง e-mail : thaicri1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบอ่านเอาเรื่อง PISA ทักษะวิชาการครั้ง 66(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ย. 2559)
ข้อสอบ PISA ม.ต้น พร้อมเฉลยให้นำไปฝึกนักเรียน เฉลย ป.๔-๖ จ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ่ข้อสอบอ่านเอาเรื่อง PISA ทักษะวิชาการครั้ง 66 (ป.1-3)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ย. 2559)
ใช้ฝึกทักษะนักเรียนในชั่วโมงเรียน หรือ เพิ่มเวลารู้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เฉลยข้อสอบ PISA ป.4-6 แข่งทักษะวิชาการครั้งที่ 66(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 พ.ย. 2559)
ส่งเฉลยข้อสอบอ่านเอาเรื่อง PISA ป.4-6 เพิ่มเติมค่ะ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานรายชื่อนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 พ.ย. 2559)
ส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน ธ.ค.๕๙ และ ม.ค.๖๐ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ธ.ค. 2559)
ชื่อเรื่อง : ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สพฐ.ส่งคู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6 ให้ทุกโรงเรียน(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 ธ.ค. 2559)
คู่มือนี้ จะใช้ดำเนินการตั้งแต่การวัดและประเมินผลเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ ของ สพฐ. (หนังสือนำส่งอยู่ในช่องรับ-ส่งเอกสาร)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ธ.ค. 2559)
ใช้สำหรับเป็นคู่มือศึกษาการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการสอนอ่านแจกลูกโดยใช้กระดาษ A4(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 ธ.ค. 2559)
ใช้สำหรับสอนเด็กทุกคน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ppt. การประชุมสอนอ่านแจกลูกสะกดคำโดยใช้กระดาษ A4 ป.1-4(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 ธ.ค. 2559)
สำหรับครู ป.1-4.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษไทย ป.1 มกราคม 2560 (การเขียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.1 มกราคม 2560(การอ่าน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบอ่า่นภาษาไทย ป.2 มกราคม 2560 (การอ่าน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งข้อสอบภาษาไทย ป.2 มกราคม 2560 (การเขียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.3 มกราคม 2560 (การอ่าน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการภายในวันที่ 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.3 มกราคม 2560 (การเขียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการภายในวันที่ 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.4 มกราคม 2560 (การอ่าน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.4 มกราคม 2560 (การเขียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.5 มกราคม 2560 (การอ่าน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.5 มกราคม 2560 (การเขียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.6 มกราคม 2560 (การอ่าน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งแบบทดสอบภาษาไทย ป.6 มกราคม 2560 (การเขียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ดำเนินการภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลการทดสอบภาษาไทย ป.1-6 (มกราคม 2560)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ม.ค. 2560)
ส่งภายใน 25 มกราคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการกรอกแบบติดตามการใช้หนังสือ "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ"(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 21 ม.ค. 2560)
กรูณาเข้าไปกรอกภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel รายงานผลการทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย มกราคม ๒๕๖๐ (แก้ไขใหม่)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 21 ม.ค. 2560)
ส่งรายงานภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนรายชื่อนักเรียนที่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามเกณฑ์สอบอัตนัย O-NET ไทย ป.6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลดไว้ copy ข้อมูลเกณฑ์ไปทำใบความรู้ และทำแบบตรว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ตามเกณฑ์ O-NET อัตนัย ป.6 (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ม.ค. 2560)
โหลดไว้ฝึกนักเรียนก่อนสอบ นะคะ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความตามเกณฑ์สอบ O-NET อัตนัย ป.6 (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ม.ค. 2560)
โหลดไว้ใช้ฝึกทักษะการเขียนสรุปความให้นักเรียน ป.6 นะ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบอ่านเขียน เดือน มกราคม ๒๕๖๐(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 31 ม.ค. 2560)
แก้ไขนักเรียนตามที่วิเคราะห์ได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บันทึกผล PLC การอ่านเขียนภาษาไทย ป.๒ (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 มิ.ย. 2560)
ให้เลือกนวัตกรรมของกลุ่มที่ตนเองเข้าร่วมวง PLC ไปใช้พ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
ให้ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำชี้แจงการทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
อ่านคำชี้แจงโดยละเอียดก่อนดำเนินการสอบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.2 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
สอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำชี้แจงการทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.2 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
อ่านคำชี้แจงโดยละเอียดก่อนดำเนินการสอบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/คำชี้แจงการสอบอ่าน ภาษาไทย ป.3 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
สอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ /คำชี้แจงการสอบเขียน ภาษาไทย ป.3 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
สอบให้แล้วเสร็จ 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/คำชี้แจงการสอบอ่าน ภาษาไทย ป.4 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
สอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/คำชี้แจง การสอบเขียน ภาษาไทย ป.4 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
สอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/คำชี้แจง การสอบอ่าน ภาษาไทย ป.5 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/คำชี้แจง การสอบเขียน ภาษาไทย ป.5 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/คำชี้แจง การสอบอ่าน ภาษาไทย ป.6 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/คำชี้แจงการสอบเขียน ภาษาไทย ป.6 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/คำชี้แจง/ คู่มือสอบ PISA ม.1 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/ คำชี้แจง/ คู่มือ สอบ PISA ม.2 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ/ คำชี้แจง/ คู่มือสอบ PISA ม.3 (มิย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 27 มิย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกผลสอบอ่านเขียน ป.2-4(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
กรอกด้วยความระมัดระวังค่ะ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกผลสอบอ่านเขียน ป.5-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
กรอกด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ผิดพลาด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือ การสอบอ่าน เขียนภาษาไทย ป.1- ม.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
อ่านให้ละเอียดก่อนดำเนินการสอบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกผลสอบอ่าน PISA ม.1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 มิ.ย. 2560)
ให้กรอกด้วยความระมัดระวังนะคะ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ppt. การนิเทศภาษาไทย และการปรับปรุงหลักสูตรฯ ผอ.ร.ร.21 ก.ค.60 (ภาคบ่าย)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ก.ค. 2560)
นำไปใช้ในการประชุมครูในโรงเรียนเพื่อวางแผนนิเทศภาย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.3 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.2 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
สอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.1 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
สอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ เขียน ภาษาไทย ป.6 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.6 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ เขียน ภาษาไทย ป.5 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.5 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ เขียน ภาษาไทย ป.4 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.4 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ เขียน ภาษาไทย ป.3 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.3 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ เขียน ภาษาไทย ป.2 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.2 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ เขียน ภาษาไทย ป.1 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.1 ครั้งที่ 2 (สค.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกผลสอบอ่านเขียน ป.1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
กรอกแล้ว ให้ส่งไปยัง เขตฯ ทั้งไฟล์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกผลสอบอ่านเขียน ป.4-6 (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ส.ค. 2560)
กรอกแล้ว ส่งไป เขต ทั้ง ไฟล์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตารางออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอนภาษาไทย(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 ส.ค. 2560)
ออกแบบกิจกรรม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวชี้วัดต้องรู้ ควรรู้ ภาษาไทย(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 ส.ค. 2560)
ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารผลการถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย ป.6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 30 ส.ค. 2560)
การสอนภาษาไทย ป.6 จาก ร.ร.ที่ผลสอบโอเน็ตสูง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การอ่าน ภาษาไทย ป.1 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบเขียนภาษาไทย ป.1 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แ0ล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.6.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การอ่าน ภาษาไทย ป.2 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การเขียน ภาษาไทย ป.2 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การอ่าน ภาษาไทย ป.3 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การเขียน ป.3 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การอ่าน ภาษาไทย ป.4 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การเขียน ภาษาไทย ป.4 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การอ่าน ภาษาไทย ป.5 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การเขียน ภาษาไทย ป.5 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การอ่าน ภาษาไทย ป.6 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ การเขียน ภาษาไทย ป.6 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.1 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... กระดาษคำตอบ PISA ม.1 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.2 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... กระดาษคำตอบ PISA ม.2 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.3 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... กระดาษคำตอบ PISA ม.3 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์แข่งทักษะวันภาษาไทย ชุดที่ 1 (ปี 2560)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2560)
ส่งเกณฑ์แข่งทักษะวันภาษาไทย เพื่อเตรียมนักเรียนให้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์แข่งทักษะวันภาษาไทย ชุดที่ 2 (ปี 2560)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2560)
ส่งเกณฑ์แข่งทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์แข่งทักษะวันภาษาไทย ชุดที่ 3 (ปี 2560)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2560)
ส่งเกณฑ์แข่งทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านภาษาไทย ป.๑ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบเขียน ภาษาไทย ป.๑ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านภาษาไทย ป.๒ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบเขียน ภาษาไทย ป.๒ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านภาษาไทย ป.๓ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบเขียน ภาษาไทย ป.๓ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านภาษาไทย ป.๔ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบเขียน ภาษาไทย ป.๔ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านภาษาไทย ป.๕ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบเขียน ภาษาไทย ป.๕ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านภาษาไทย ป.๖ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบเขียน ภาษาไทย ป.๖ ครั้งที่ ๔ (ม.ค.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบทดสอบอ่าน PISA ม.๑ ครั้งที่ ๔ (มกราคม ๒๕๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.๒ ครั้งที่ ๔ (มกราคม ๒๕๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.๓ ครั้งที่ ๔ (มกราคม ๒๕๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel บันทึกคะแนน PISA ม.๑-๓(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 ม.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ม.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ เอกสารประกอบการอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 เม.ย. 2561)
ให้ทุก โรงเรียนจัดพิมพ์ และเข้าเล่มให้สวยงาม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ป.๑ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ป.๒ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ป.๓ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ป.๔ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ป.๕ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ป.๖ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ม.๑ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ม.๒ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบภาษาไทย ชั้น ม.๓ (ครั้งที่ ๑ : มิย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกผลการสอบภาษาไทย ป.1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
บันทึกแล้วส่งคืนภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกผลการสอบภาษาไทย ป.4-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
บันทึกแล้วส่งคืนภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกผลการสอบภาษาไทย PISA ม.1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
บันทึกแล้วส่งคืนภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือบันทึกคะแนนผลการสอบภาษาไทย ป.๑- ม.๓(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูล และการนำผลการวิเคราะห์ ไปใช้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แก้ไข excel แบบบันทึกคะแนนสอบภาษาไทย ป.4(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
ส่งฉบับแก้ไข แบบบันทึกอ่าน ป.4 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แก้ไข excel แบบบันทึกคะแนนสอบภาษาไทย ป.6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
แก้ไขไฟล์บันทึกคะแนนเขียน ป.6 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
แม่ กง แม่ กด และ แม่ กน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
แม่ กบ และ แม่ กม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 4(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
แม่ เกย และ แม่ เกอว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 1(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
ปก แม่ ก กา และ แม่ กก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกคะแนน ป.5 แก้ไขใหม่(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
แก้ไข sheet สรุปการอ่าน ป.5.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกียรติบัตรแข่งทักษะวันภาษาไทย (คัดลายมือ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ก.ค. 2561)
ไฟล์เกียรติบัตรแข่งทักษะวันภาษาไทย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกียรติบัตรของครูผู้สอน (คัดลายมือ )(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ก.ค. 2561)
ไฟล์เกียรติบัตรของครูผู้สอน คัดลายมือ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกียรติบัตรแข่งทักษะวันภาษาไทย (เขียนเรียงความ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ก.ค. 2561)
เกียรติบัตรนักเรียนเขียนเรียงความ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกียรติบัตรของครูผู้สอน (เขียนเรียงความ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ก.ค. 2561)
เกียรติบัตรครูผุ้สอนเขียนเรียงความ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกียรติบัตรนักเรียน แข่งทักษะวันภาษาไทย(ย่อความ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ก.ค. 2561)
เกียรติบัตรนักเรียน เขียนเรียงความ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกียรติบัตรของครูผู้สอน (เขียนย่อความ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ก.ค. 2561)
เกียรติบัตรครูผู้สอนเขียนย่อความ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกียรติบัตรนักเรียน แข่งทักษะวันภาษาไทย(แต่งคำประพันธ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ก.ค. 2561)
เกียรติบัตรนักเรียน แต่งคำประพันธ์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกียรติบัตรของครูผู้สอน (แต่งคำประพันธ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 ก.ค. 2561)
เกียรติบัตรครูผู้สอนแต่งคำประพันธ์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ส.ค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.2 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.3 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.4 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.5 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.6 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมินการอ่าน PISA ม.1 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมินการอ่าน PISA ม.2 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมินการอ่าน PISA ม.3 ครั้งที่ 2 (สค.61)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ สค.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกคะแนนภาษาไทย ป.3-4(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ส่งไฟล์excel ถึง สพป.ภายใน ๕ กย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกคะแนนภาษาไทย ป.5-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
ส่งไฟล์excel ถึง สพป.ภายใน ๕ กย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือฯ สอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ และ PISA ม.1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2561)
อ่านให้ละเอียด เพื่อประโยชน์เต็มๆ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกคะแนน PISA ม.1-3 (แก้ไขใหม่)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 ส.ค. 2561)
แก้ไข ม.๒ และ ม.๓.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการตรวจสอบติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 ส.ค. 2561)
ปริ้นท์สี เข้าเล่มให้สวยงาม ให้ ผอ.รร.นำไปในวันประชุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกคะแนน ป.1 และ ป.4 แก้ไขใหม่(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 ส.ค. 2561)
แก้ไขให้ใหม่ค่ะ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกคะแนนภาษาไทย ป.5 (แก้ไขใหม่)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 ส.ค. 2561)
แก้ไขใหม่ค่ะ 24 สค.2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกคะแนนอ่านเขียน ป.4 (แก้ไขใหม่2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ส.ค. 2561)
แก้ไข ป.4 ครั้งที่ 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการดำเนินงานพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.๔(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.ย. 2561)
พิมพ์และเข้าเล่มให้สวยงาม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบุุบฝึกสอนอ่านเขียนภาษาไทย ครูศรีวัย (ปก และ แม่ ก กา)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 ต.ค. 2561)
แบบฝึกอ่านเขียน ครูศรีวัย ชุดที่ 1-3.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกอ่านเขียนภาษาไทย (ครูศรีวัย) แม่ กก กง กด(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 ต.ค. 2561)
แม่กก แม่กง แม่ กด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกอ่านเขียนภาษาไทย (ครูศรีวัย) แม่กน กบ กน(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 ต.ค. 2561)
แม่กน กบ กน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกอ่านเขียนภาษาไทย (ครูศรีวัย) แม่เกย เกอว (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 ต.ค. 2561)
แม่เกย แม่เกอว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ต.ค. 2561)
ใช้สอนอ่านเขียนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สอนภาษาไทย ตามแนว BBL.(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 ต.ค. 2561)
สอนอ่านเขียนแก่นักเรียนได้ทุกชั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ป.๑ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานในระบบ e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ป.๒ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ป.๓ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ป.๔ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ป.๕ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ป.๖ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ม.๑ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ม.๒ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ม.๓ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกผลสอบภาษาไทย ป.๑-๓ สอบครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
ส่งไฟล์ที่บันทึกผลสอบแล้วทางเมล thaicri12553@gmail.com ภายใน ๗ พฤศจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกผลสอบภาษาไทย ป.๔-๖ สอบครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
ส่งไฟล์ที่บันทึกผลสอบแล้วทางเมล thaicri12553@gmail.com ภายใน ๗ พฤศจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกผลสอบภาษาไทย ม. ๑-๓ สอบครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
ส่งไฟล์ที่บันทึกแล้วทางเมล thaicri12553@gmail.com ภายในวันที่ ๗ ธัน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือดำเนินการสอบอ่านภาษาไทย ป.๑-๖ และ ม.๑-๓(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ย. 2561)
คู่มือครู ต้องอ่านให้เข้าใจเพื่อพัฒนานักเรียน ให้รว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการดำเนินงาน "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ด้วย SMART&INN"(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 มี.ค. 2562)
คู่มือการดำเนินงาน "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 มี.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...