ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 629457 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        


Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
สอบนานาชาติ ปี 2560
เยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. (เทคนิคดุสิต)