ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 629361 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        ข้อสอบภาษาไทย ม.๓ ครั้งที่ ๓ (พย.๖๑)
ข้อสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย
 
 
รายงานใน e-MES ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๑

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 3 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...