ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 634759 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 [10] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 พฤษภาคม 2561)
นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย 1 และคณะศึกษานิ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย[6] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 30 มีนาคม 2561)
โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา อ.เวียงชัย จ.เชียงรา.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
เชิญชวนจัดทำคลิปและเผยแพร่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ เชิญชวนจัดทำคลิปและเผยแพร่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ[6] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 มีนาคม 2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ เ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายวสันต์ ปัญญา
นายวสันต์ ปัญญา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel บันทึกผลการสอบภาษาไทย ป.4-6[25] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิถุนายน 2562)
ส่งคืนทาง e-mail : thaicri12553@gmail.com.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel บันทึกผลการสอบภาษาไทย ป.1-3[35] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 มิถุนายน 2562)
ส่งคืนทาง e-mail : thaicri12553@gmail.com.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเบิกจ่ายงบประมาณ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเรียนรวม[11] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มิถุนายน 2562)
การเบิกจ่ายงบประมาณการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม [13] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มิถุนายน 2562)
รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม สำห.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม [8] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มิถุนายน 2562)
สำหรับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อสอบภาษาไทย ป.6 (มิย.๒๕๖๒)[108] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 มิถุนายน 2562)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 25 มิ.ย.2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ