ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 51897 ครั้ง   

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... เขตพื้นที่บริการปี 2562(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
เขตพื้นที่บริการปี 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือประชาชน การศึกษาทางเลือก(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
คู่มือประชาชน การศึกษาทางเลือก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมิน นักเรียน และสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปี 2561(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.ค. 2561)
แบบประเมิน นักเรียน และสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่างเกียรติบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 มิ.ย. 2559)
ตัวอย่างเกียรติบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานการรับนักเรียน(แบบพฐ.ต่างๆ)ใช้แทนแบบ บค.เดิม(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 พ.ค. 2559)
แบบรายงานการรับนักเรียน(แบบพฐ.ต่างๆ)ใช้แทนแบบ บค.เดิม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...