ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 51902 ครั้ง   

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1        ทำเนียบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1


นายขรรค์ชัย  ชุ่มสา
นายขรรค์ชัย ชุ่มสา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางมาลิณี  นันตรัตน์
นางมาลิณี นันตรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางอารุณ  ฟักแก้ว
นางอารุณ ฟักแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางจิรวัฒน์   ศรีจันทร์
นางจิรวัฒน์ ศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางชวนพิศ  สักแกแก้ว
นางชวนพิศ สักแกแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางพัลลภา  จันทร์กอง
นางพัลลภา จันทร์กอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางดวงเดือน  รติพรรณพงศ์
นางดวงเดือน รติพรรณพงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ด.ต.เกษตร  ขันคำ
ด.ต.เกษตร ขันคำ
วปง.ลส.ชบ.จ.เชียงราย


ด.ต.ศรีมา  อาษา
ด.ต.ศรีมา อาษา
วปง.ลส.ชบ.จ.เชียงราย


นางราตรี  แสงคำ
นางราตรี แสงคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


กลับไปหน้าก่อน...