ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 57472 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [15]
กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ(โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 (โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"(โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา (โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมพิจารณางบประมาณพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559 การประชุมพิจารณางบประมาณพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559(โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมพิจารณางบประมาณพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2559 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2559(โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ (โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014".....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ศูนย์ซ่อมแท็บเล็ต (Tablet) ตลาดป่าก่อ ศูนย์ซ่อมแท็บเล็ต (Tablet) ตลาดป่าก่อ(โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ศูนย์ซ่อมแท็บเล็ต (Tablet) เชียงราย อยู่บริเวณตลาดป่าก่อ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด(โดย : :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลดข้อมูล DMC56 12 หัวข้อได้แล้ว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2555 รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2555 (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2555 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ชี้แจงรายละเอียดการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (Obec55_2) ชี้แจงรายละเอียดการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (Obec55_2)(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (Obec55_2).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ศูนย์ซ่อม Tablet ศูนย์ซ่อม Tablet (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ศูนย์ซ่อม Tablet จังหวัดเชียงราย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แนะนำเว็บไซต์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย แนะนำเว็บไซต์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
แนะนำเว็บไซต์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย ตามโครงการ OTPC .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...