ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 57483 ครั้ง   

               


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... จุดเน้น สพฐ. 2556(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 พ.ย. 2555)
จุดเน้น สพฐ. 2556.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ 2555(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 พ.ย. 2555)
แผนปฏิบัติการ 2555.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ร่างแผนพัฒนา 25555-2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 พ.ย. 2555)
ร่างแผนพัฒนา 25555-2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... 13 font ราชการไทย(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 พ.ย. 2555)
ฟรี ดาวน์โหลด font ราชการไทย พร้อมคู่มือการติดตั้ง ทั้ง wi.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำของบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (แบบคำขอโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ย. 2555)
การขอตั้งงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (แบบคำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำของบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (แบบสรุปเรียงลำดับกลุ่มโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ย. 2555)
การขอตั้งงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 (แบบสรุปเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ปี 2557 (แบบคำขอของโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ย. 2555)
การขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ปี 2557 (แบบคำขอของโรงเรียน).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ปี 2557 (แบบสรุปเรียงลำดับกลุ่มโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ย. 2555)
การขอตั้งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ปี 2557 (แบบสรุปเรียงลำดับก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือฉบับย่อระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office(เผยแพร่โดย : :วันที่ 13 ส.ค. 2556)
คู่มือฉบับย่อระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-office.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการของบ อบต.(ล่าสุด)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 20 พ.ค. 2556)
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการของบ อบต.(ล่าสุด).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ประจำปีงบประมาณ 2555(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 ก.พ. 2556)
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ 2556(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 มี.ค. 2556)
แผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบเก็บข้อมูลรรขนาดเล็กและการศึกษางเลือกภาคเหนือ(เผยแพร่โดย : :วันที่ 19 ส.ค. 2556)
แบบเก็บข้อมูลรรขนาดเล็กและการศึกษางเลือกภาคเหนือ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2556(เผยแพร่โดย : :วันที่ 29 ส.ค. 2556)
ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2556.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รหัสโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 29 ส.ค. 2556)
รหัสโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขั้นตอนและปฏิทินการจัดทำข้อมูล ปีการศึกษา 2556(เผยแพร่โดย : :วันที่ 18 ต.ค. 2556)
ปฎิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือโปรแกรมติดตามการให้บริการของสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel(เผยแพร่โดย : :วันที่ 28 ต.ค. 2556)
คู่มือโปรแกรมติดตามการให้บริการของสถานีโทรทัศน์การ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การรายงานข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (10 พย)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 พ.ย. 2556)
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC(เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 พ.ย. 2556)
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอจัดตั้งบลงทุน 2558(เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 พ.ย. 2556)
แบบคำขอจัดตั้งบลงทุน 2558 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มขอโครงการของบ อปท.(เผยแพร่โดย : :วันที่ 27 มี.ค. 2557)
แบบฟอร์มขอโครงการของบ อปท......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือโปรแกรมระบบ DMC (สำหรับโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 27 มี.ค. 2557)
คู่มือโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC (สำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : :วันที่ 28 มี.ค. 2557)
เอกสารแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปี57(เผยแพร่โดย : :วันที่ 20 พ.ค. 2557)
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ชี้แจงการกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปี57(เผยแพร่โดย : :วันที่ 20 พ.ค. 2557)
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือ ARS โรงเรียน ปี 2557(17พค57ฉบับทำเล่ม)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 21 พ.ค. 2557)
คู่มือ ARS โรงเรียน ปี 2557(17พค57ฉบับทำเล่ม).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบจัดเก็บข้อมูลการจิดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557(เผยแพร่โดย : :วันที่ 07 ก.ค. 2557)
แบบจัดเก็บข้อมูลการจิดตามและประเมินผลการบริหารจัดก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง(เผยแพร่โดย : :วันที่ 07 ส.ค. 2557)
ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 58 (สำหรับโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 14 ส.ค. 2557)
แบบสำรวจคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 58 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 58 (สำหรับโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 14 ส.ค. 2557)
แบบสำรวจคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 58 (สำหรับกลุ่มโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 14 ส.ค. 2557)
แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและส.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายการประมาณราคาค่าวัสดุของกลุ่มออกแบบ สพฐ. ประจำปี 2557 รหัสผ่าน designobec(เผยแพร่โดย : :วันที่ 14 ส.ค. 2557)
รายการประมาณราคาค่าวัสดุของกลุ่มออกแบบ สพฐ. ประจำปี 25.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (DMC57)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 09 ก.ย. 2557)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (DMC57)ข้อมูล ณ 10 ม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 07 ต.ค. 2557)
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานเขตพื้นที.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี และแผนชั้นเรียนเต็มรูป(เผยแพร่โดย : :วันที่ 10 พ.ย. 2557)
คู่มือ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี และแผนชั้นเรียนเต็.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 2558 (4 กลุ่ม)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 2558 เ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปี 2558 (16 กลุ่ม)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
ประธานกลุ่มโรงเรียนปกติ 16 กลุ่ม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มแผนการใช้งบประมามณ งบ อบจ ปี 59(เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 ก.ค. 2558)
แบบฟอร์มแผนการใช้งบประมามณ งบ อบจ ปี 59.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เผยแพร่โดย : :วันที่ 07 ก.ย. 2558)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน โครงการของสำนักงานเขตพื้นท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือ ARS ปี 2558(เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 ก.ย. 2558)
คู่มือ ARS ปี 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (DMC58)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 10 มิ.ย. 2558)
ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (DMC58).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 02 พ.ย. 2558)
แบบคำขอครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอค่าซ่อมแซมและค่าก่อสร้าง 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 02 พ.ย. 2558)
แบบคำขอค่าซ่อมแซมและค่าก่อสร้าง 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับงบประมาณปี 2558-2559 (รหัสผ่าน :designobecgroup)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 พ.ย. 2558)
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับงบประมาณปี 2558-2559 (รหัส.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประมาณการ แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖(เผยแพร่โดย : :วันที่ 19 พ.ย. 2558)
แบบประมาณการ แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559(เผยแพร่โดย : :วันที่ 14 มี.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือ ARS 2559(เผยแพร่โดย : :วันที่ 25 มี.ค. 2559)
คู่มือ ARS 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสารสนเทศ 59(เผยแพร่โดย : :วันที่ 25 พ.ค. 2559)
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสารสนเทศ 59.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รหัสโรงเรียน สังกัด สพป.เชีงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 31 พ.ค. 2559)
รหัสโรงเรียน สังกัด สพป.เขียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559(เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 มิ.ย. 2559)
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59(เผยแพร่โดย : :วันที่ 15 ส.ค. 2559)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ 10 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพป.เชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 15 ก.ย. 2559)
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการเขียนโครงการ สพป.เชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 ต.ค. 2559)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการ สพป.เชียงราย 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 ต.ค. 2559)
แบบรายงานโครงการ สพป.เชียงราย 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การของบงบประมาณปี 2560 รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(เผยแพร่โดย : :วันที่ 16 มี.ค. 2560)
การของบงบประมาณปี 2560 รายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประมาณการ แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖(เผยแพร่โดย : :วันที่ 16 มี.ค. 2560)
แบบประมาณการ แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐ ของโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในประเทศไทย(เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 พ.ค. 2560)
โครงการสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐ ของโครงการเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
เผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 18 พ.ค. 2560)
4 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 16 พ.ค. 2560)
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 18 พ.ค. 2560)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำชี้แจงการกรอกข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
คำชี้แจงการกรอกข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการรายงานข้อมูลระบบบัญชีโรงเรียนปี 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
คู่มือการรายงานข้อมูลระบบบัญชีโรงเรียนปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำชี้แจงการรายงานข้อมูลระบบบัญชีโรงเรียน ปี 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
คำชี้แจงการรายงานข้อมูลระบบบัญชีโรงเรียน ปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 พ.ค. 2560)
แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 2560 (เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 พ.ค. 2560)
สรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 2560 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการรายงานประเมินนักเรียนป.1-6 ปี 60 อ่านออกเขียนได้(เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
คู่มือการรายงานประเมินนักเรียนป.1-6 ปี 60 อ่านออกเขียนได.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 60(เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC60(เผยแพร่โดย : :วันที่ 08 ส.ค. 2560)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 31 ส.ค. 2560)
คู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุทกภัย(เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 ต.ค. 2560)
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานปี 2559(เผยแพร่โดย : :วันที่ 10 ม.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานปี 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (1)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 ธ.ค. 2560)
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (2)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 ธ.ค. 2560)
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่าน Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”(เผยแพร่โดย : :วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ.และ สพท.ผ่าน Video Conference ใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีราคากลางของ กลุ่มออกแบบ สพฐ. เพื่อประกอบการจัดทำประมาณราคา (ปร.4-6) กรณีได้ขอ/รับ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ(เผยแพร่โดย : :วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
บัญชีราคากลางของ กลุ่มออกแบบ สพฐ. เพื่อประกอบการจัดท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบ 2561(เผยแพร่โดย : :วันที่ 29 ม.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบ 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 (ปี61-64)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 29 ม.ค. 2561)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 (ปี61-64).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 08 ก.พ. 2561)
คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561(เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 ก.พ. 2561)
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 เม.ย. 2561)
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561(เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 เม.ย. 2561)
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศ ปี 60(เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 พ.ค. 2561)
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 พ.ค. 2561)
คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รายงานระบบบัญชีพื้นฐานของสถานศึกษาและค่าสาธารณูปโภค)E-budget 61(เผยแพร่โดย : :วันที่ 15 พ.ค. 2561)
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รายงานระบบบัญชีพื้นฐาน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รายงานระบบบัญชีพื้นฐานของสถานศึกษาและค่าสาธารณูปโภค)E-budget 61(เผยแพร่โดย : :วันที่ 15 พ.ค. 2561)
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (รายงานระบบบัญชีพื้นฐาน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสารสนเทศ DMC 2561(เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 พ.ค. 2561)
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสารสนเทศ DMC 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานปี 2560(เผยแพร่โดย : :วันที่ 31 พ.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยพิบัติ(เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 มิ.ย. 2561)
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัยพิบัติ ของ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... วิธีการคำนวณงบประมาณเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 มิ.ย. 2561)
วิธีการคำนวณงบประมาณเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี(เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 มิ.ย. 2561)
การขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน สพป เชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 10 ก.ค. 2561)
แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่บริการโรงเรียน สพป เชียงราย .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC61 (10มิย61)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 ส.ค. 2561)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC61 (10มิย61).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางและปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2561(เผยแพร่โดย : :วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
แนวทางและปฏิทินการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 61(เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 ส.ค. 2561)
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 61.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4-6) ของโรงเรียน ที่ได้รับงบ ปี 62(เผยแพร่โดย : :วันที่ 29 ต.ค. 2561)
ไฟล์ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1ojKqgu-neVfafAwLSxy8wyDLJWxXNqRa/view?usp=sha.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : :วันที่ 30 ต.ค. 2561)
เอกสารจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 1 (เผยแพร่โดย : :วันที่ 08 ม.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงราย เขต 1 ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561(เผยแพร่โดย : :วันที่ 22 ก.พ. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ. สำหรับอ่าน)(เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 มี.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ. สำหรับอ่า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 มี.ค. 2562)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบปร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...