ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 57475 ครั้ง   

               


Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 รุ่นที่ 1
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2559
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
คณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม