ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 57473 ครั้ง   

               กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ
วันที่ส่งข่าว : 23 มิ.ย. 2561
 
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานการคัดกรองนักเรียนนักเรียนยากจนการรายงานการอ่านออกเขียนได้และ การรู้เรื่องการอ่านแนว PISA ของสถานศึกษาสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1
 
  
 
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานการคัดกรองนักเรียนนักเรียนยากจนการรายงานการอ่านออกเขียนได้และการรู้เรื่องการอ่านแนว PISA ของสถานศึกษาสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1
 
กลับไปหน้าก่อน...