ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 57474 ครั้ง   

               การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561
วันที่ส่งข่าว : 24 พ.ค. 2561
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1
 
    
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1
 
กลับไปหน้าก่อน...