ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 57482 ครั้ง   

               การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"
วันที่ส่งข่าว : 11 ม.ค. 2560
 
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้" วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
 
    
 
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้" วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
 
กลับไปหน้าก่อน...