ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 57480 ครั้ง   

               ทำเนียบ


นายปริญญา  ณ วันจันทร์
นายปริญญา ณ วันจันทร์
รอง ผอ.สพป.เชียงราย


นายสมจิต สมอ
นายสมจิต สมอ
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน


นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ สามคำ
นางสุนีย์ สามคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


นางสุนีย์ จุมปา
นางสุนีย์ จุมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นายกฤษณะ  ใจแก้ว
นายกฤษณะ ใจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


กลับไปหน้าก่อน...