ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 59155 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ กาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ[3] (โดย : :วันที่ 23 มิถุนายน 2561)
การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 [9] (โดย : :วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[4] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมจิต สมอ
นายสมจิต สมอ
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุนีย์ จุมปา
นางสุนีย์ จุมปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (ปี 61-64)[62] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562[29] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 พฤษภาคม 2562)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[63] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 25 เมษายน 2562)
เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[38] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 มีนาคม 2562)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบปร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ. สำหรับอ่าน)[55] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 มีนาคม 2562)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของ สพฐ. สำหรับอ่า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561[37] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ