ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 176842 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [65]
คลิกรายละเอียด... คู่มือการประเมินว21/2560(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
คู่มือการประเมินว21/2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือ ว21 และโปรแกรม Logbook(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
คู่มือ ว21 และโปรแกรม Logbook .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง Thailand Education 4.0 ม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง Thailand Education 4.0" ฯ(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง"Thailand Education 4.0 : ทิศทางใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ สพฐ.(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุดหน้าเข้าปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุดหน้าเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเรื่อง"สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ"(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเรื่อง"สวัสดี พรบ.การจัดซื้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" ระหว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์เชิญส่งครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษประจำปี 2559(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดหาพัสดุ และหลักการบริหารสัญญาตามแนวทางร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการแก้ไขป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559(โดย : :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลเด็กเล่นเกมในยุคปัจจุบัน(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลเด็กเล่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.เชียงราย(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ"(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง)(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (มหาวิท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยไม่ถือเป็นวันลา(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร "การบร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลได้แสดงความยินดีและขอบคุณกับนักศึกษาฝึกประสบการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลได้แสดงความยินดีและขอบคุณกับนักศึกษาฝึกประสบการ(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เมื่อวันที่ 20 นางผวงผกา สุขัมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) การอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
การอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธภาพบุคลากรสนับสนุนการจั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
วันที่ 2 ของการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น โดย สพป.เชียงราย เขต 1 วันที่ 2 ของการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น โดย สพป.เชียงราย เขต 1 (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอให้ส่งรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เรียน ประํธานกลุ่มโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
งานวันอาเซียน งานวันอาเซียน(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
งานอาเซียน วันท่ 7-9 สิงหาคม 2556 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2 ตำแหน่ง(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
สามารถส่งคำร้องได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปถึง 29 มีนาค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศ ตำแหน่งหว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาลำพูบ เขต 1 ประก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตำแหน่งหว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตรการ "โครงการทักษะ เทคนิคการสอน และการออกเสียงภาษาสำหรับครูประถมศึกษา"(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่องการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในงานอานามัยโรงเรียนสำหรับครู และบุคลากรทางสาธารณสุข(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ศูนย์บรรการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในสถานศึกษา(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญร่วมส่งข้าราชการ/พันกงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เชิญร่วมส่งข้าราชการ/พันกงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในสถานศึกษา(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญร่วมโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
โดยเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเช้าประกวด ชิงถ้วยพระ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การปรับเงินเดือน ตาม ว30(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ซักซ้อมความเข้าใจในการขออนุญาตไปต่างประเทศ(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เพื่อความเข้าและความถูกต้องของการขออนุญาตไปต่างประ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการ "อบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู"(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เพื่อให้ความรู้แก่ครู ผู้ซึ่งมีบทบ้าทสำคัญ ทั้งในด้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เชิญ ครูวิทยาศาสตร์ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ :"ตามหาสิทธค่ารักษาพยาบาล"(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณห้องประชุมสุขุมนัย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... กำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัตธรรม "สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด" (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัตธรรม "สติรู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมเรียนรู้สู้การนำไปใช้ประโยชน์(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ด้วยกระทรวงพลังงาน และกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2556(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) ได้จัดการประชุมวิชาก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ควรรู้.(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
แจ้งผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 13 มกราค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศ เรื่องตำผู้บริหารสถานศึกษาแหน่งว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัดสำนักงานเขตพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เปิดรับสมัครแล้วครับ(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมณาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาต(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ผู้ใดสนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญชวนร่วมให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
ด้วยมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จะจัดโครงการฝึกปฏ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ลูกจ้างเดิม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ลูกจ้างเดิม(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
สพป.ชร.1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคลากรด้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
สาระนารู้ สาระนารู้(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หมวด 5 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผึกอบรม"เทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ"(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ที่จะช่วยให้การทำงา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่าง แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
สามารถเข้าดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1(โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...