ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 176837 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ก.ย. 2559)
แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 31 ต.ค. 2559)
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุมชี้แจงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ชุดที่ 1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ก.พ. 2561)
เอกสารการประชุมชี้แจงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุมชี้แจงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ชุดที่ 2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ก.พ. 2561)
เอกสารการประชุมชี้แจงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุมชี้แจงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ชุดที่ 3)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ก.พ. 2561)
เอกสารการประชุมชี้แจงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการประชุมชี้แจงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ชุดที่ 4)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ก.พ. 2561)
เอกสารการประชุมชี้แจงฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 มี.ค. 2561)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ติดตามผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มี.ค. 2561)
ติดตามผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 พ.ย. 2560)
แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ และเหรียญจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 10 พ.ย. 2560)
เกณฑ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ย. 2560)
แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว21/2560)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 10 ม.ค. 2561)
การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 ม.ค. 2561)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการให้ข้าราชกา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงราย เขต 1(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบัญชีแสดงวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 21 ก.ย. 2561)
แบบบัญชีแสดงวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ต.ค. 2561)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 ต.ค. 2561)
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การให้ข้าราชการฯ ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 ต.ค. 2561)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2562(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 พ.ย. 2561)
ส่งผลงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 21 ก.พ. 2562)
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวดำเนินการตาม ว21 ของ ศธจ.เชียงราย(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 21 ก.พ. 2562)
แนวดำเนินการตาม ว21 ของ ศธจ.เชียงราย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ว21/2560 (เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 มี.ค. 2562)
ว21/2560 (เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) รายละเอียดดังแนบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ค. 2562)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างครูขั้นวิกฤต(ไฟล์ที่1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาจ้างครูขั้นวิกฤต 2.คำสั่งจ้าง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างครูขั้นวิกฤต(ไฟล์ที่2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำสั่งเลิกจ้างครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต 55 2.ตัวอย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างครูวิทย์-คณิต(ไฟล์ที่1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาจ้างครูวิทย์ 2.คำสั่งจ้างครูว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างครูวิทย์-คณิต(ไฟล์ที่2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำสั่งลาออกครูวิทย์คณิต 2.คำสั่งเลิกจ้างครูวิทย์คณิ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน(ไฟล์ที่1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน 2.คำสั่งจ้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน(ไฟล์ที่2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำสั่งเลิกจ้างธุรการโรงเรียน 2.ตัวอย่างคำสั่งมอบหมา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน(ไฟล์ที่3)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างนักการภารโรงค่าตอบแทนรายเดือน(ไฟล์ที่1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาจ้างนักการภารโรง 2.คำสั่งจ้าง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างนักการภารโรงค่าตอบแทนรายเดือน(ไฟล์ที่2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำสั่งเลิกจ้างนักการภารโรง 55 2.ตัวอย่างคำสั่งมอบหมาย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน(ไฟล์ที่1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาจ้างนักการภารโรง 2.คำสั่งจ้าง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน(ไฟล์ที่2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำสั่งเลิกจ้างนักการภารโรง 55 2.ตัวอย่างคำสั่งมอบหมาย.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ไฟล์ที่1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2.คำสั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(ไฟล์ที่2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2557)
1.คำสั่งลาออกพี่เลี้ยงเด็กพิการ 55 2.คำสั่งเลิกจ้างพี่เ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีของ กศจ.เชียงราย(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ส.ค. 2557)
1.แบบคำร้องขอนุญาตไปต่างประเทศ 2.คู่มือการขออนุญาตไปต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ก.ย. 2559)
แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ฉบับแก้ไข สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน (ใช้ฉบับนี้เท่านั้น)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 27 มี.ค. 2557)
ฉบับแก้ไข สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน (ใช้ฉบับนี้เท่านั้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศและรายละเอียดการขออนุญาตไปต่างประเทศ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 03 ก.พ. 2559)
กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดส่งรายละเอียดและแบบคำร้องไป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ (สายครูผู้สอน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 เม.ย. 2559)
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ (สายครูผู้สอน).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.ย. 2560)
แบบคำขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ของโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 ก.ย. 2560)
แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ของกลุ่มในเขตพื้นที่)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 ก.ย. 2560)
แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 พ.ย. 2560)
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำรวจรายชื่อเกษียณ ปี พ.ศ.2558 (แจ้ง ร.ร.)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 ส.ค. 2557)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำรวจรายชื่อเกษียณ ปี พ.ศ.2558 (แจ้ง ร.ร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 ส.ค. 2557)
คู่มือตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลสำห.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างครูขั้นวิกฤต(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ต.ค. 2557)
ส่งสัญญาจ้างครูขั้นวิกฤต ส่่วนเลขที่สัญญาจ้าง หากโร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งสัญญาจ้างครูพัฒนาทั้งระบบ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ต.ค. 2557)
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งสัญญาจ้างครูพัฒนาทั้งระบบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งสัญญาจ้างภารโรงรายเดือน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ต.ค. 2557)
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งสัญญาจ้างภารโรงรายเดือน ใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญาจ้างครูวิทย์-คณิต(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ต.ค. 2557)
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งสัญญาจ้างครูวิทย์-คณิต ให้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ต.ค. 2557)
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งสัญญาจ้างธุรการโรงเรียนให.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งสัญญาจ้างภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ต.ค. 2557)
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งสัญญาจ้างภารโรงโครงการคืน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ต.ค. 2557)
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ส่งสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งคำสั่งจ้างครูขั้นวิกฤต(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ต.ค. 2557)
ได้ส่งคำสั่งจ้างครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนดำเนินการ ใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งคำสั่งมอบหมายงานครูข้้นวิกฤต(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ต.ค. 2557)
ส่งคำสั่งมอบหมายงานครูขั้นวิกฤต เพื่อดำเนินการต่อไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งคำสั่งจ้างและมอบหมายงานครูพัฒนาทั้งระบบ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ต.ค. 2557)
ได้ส่งคำส่้งจ้างและคำสั่งมอบหมายงานครูพัฒนาทั้งระบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งคำสั่งจ้างและมอบหมายงานครูวิทย์และคณิต(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ต.ค. 2557)
ได้ส่งคำสั่งจ้างและคำสั่งมอบหมายงานครูวิทย์และคณิต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งคำสั่งจ้าง,คำสั่งมอบหมายงานและสัญญาค้ำธุรการ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ต.ค. 2557)
ได้ส่งคำสั่งจ้าง,คำสั่งมอบหมายและสัญญาค้ำประกัน เพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งคำสั่งจ้าง,คำสั่งมอบหมายงานนักการภารโรง(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ต.ค. 2557)
ได้ส่งคำสั่งคำสั่งและคำสั่งมอบหมายงานให้โรงเรียนดำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งคำสั่งจ้างและคำสั่งมอบหมายงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 03 ต.ค. 2557)
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดส่งสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็ก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ส่งคำสั่งจ้างและคำสั่งมอบหมายงานนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 03 ต.ค. 2557)
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ส่งคำสั่งจ้างและคำสั่งมอบหม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการเสนอขอ/แบบรายงานขอเครื่องราชฯ ต่าง ๆ (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ต.ค. 2557)
แบบฟอร์มการเสนอขอ/แบบรายงานขอเครื่องราชฯ ต่าง ๆ และต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบบันทึกขออนุญาตยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติและ ก.พ.7(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 07 เม.ย. 2558)
แบบบันทึกขออนุญาตยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติและ ก.พ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบกรอกประว้ติส่วนตัว(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 07 เม.ย. 2558)
แบบกรอกประว้ติส่วนตัว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบกรอกหนังสือแสดงแจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1 กรณีระบุครั้งแรก)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 07 เม.ย. 2558)
แบบกรอกหนังสือแสดงแจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบกรอกหนังสือแสดงแจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2 กรณีเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 07 เม.ย. 2558)
แบบกรอกหนังสือแสดงแจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 07 เม.ย. 2558)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ (กรณี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ TEPE Online(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 เม.ย. 2558)
รายละเอียดที่ 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ TEPE Online(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 เม.ย. 2558)
รายละเอียดที่ 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
แบบคำขอปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ปี 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 ก.ย. 2558)
แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ 2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ต.ค. 2558)
เกณฑ์การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ 2558 รา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... (ตัวอย่าง) ฟอร์มขอเหรียญจักรพรรดิมาลาฯ และแบบบัญชีสรุปงบหน้าเสนอขอเครื่องราช (แบบ สพท.ต่าง ๆ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2558)
(ตัวอย่าง) ฟอร์มขอเหรียญจักรพรรดิมาลาฯ และแบบบัญชีสร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานขอเครื่องราชฯ แบบ ร.1.1 และเอกสารหลักฐานที่แนบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2558)
แบบรายงานขอเครื่องราชฯ แบบ ร.1.1 และเอกสารหลักฐานที่แน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ย. 2558)
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ และแบบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...