ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 176840 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        


Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561
การอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ สพป.เชียงราย เขต 1
การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น โดย สพป.เชียงราย เขต 1
การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น
อบรมวินัยเบื้องต้นข้าราชการครูและบุคลากรทางดารศึกษา โดย สพป.เชียงราย เขต 1
อบรมคุณธรรม จริยธรรม (วัดถ้ำพระผาคอก)
งานวันอาเซียน