ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 176838 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17
วันที่ส่งข่าว : 25 ม.ค. 2561
 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://202.29.215.169/chiangrai1/crdownload/loadData.php?Ncount=1321&&Lcount=P1h67FDJI101708ThuJan2018.pdf&&Mcount=0
 
กลับไปหน้าก่อน...