ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 176847 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        ทำเนียบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1


นางพวงผกา สุขัมศรี
นางพวงผกา สุขัมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายสวัสดิ์  แถวถาทำ
นายสวัสดิ์ แถวถาทำ
นิติกร ชำนาญการพิเศษ


นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา
นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางนงนุช บุษบก
นางนงนุช บุษบก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางวิเลียม วัฒนศิริ
นางวิเลียม วัฒนศิริ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางลำดวน รัศมีจันทร์
นางลำดวน รัศมีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวสุวรรณ คำมูล
นางสาวสุวรรณ คำมูล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายกฤชณัท  เทพนิล
นายกฤชณัท เทพนิล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร
ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวปิยวรรณ  บุญเรือง
นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง
พนักงานพิมพ์


นางสาวพัชริดา ขันสล่า
นางสาวพัชริดา ขันสล่า
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


กลับไปหน้าก่อน...