ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 36740 ครั้ง   





       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [19]
ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมคณะกรร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
กลุ่มอำนวยการศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การสอบ O-NET ปีกศ.2558 การสอบ O-NET ปีกศ.2558(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
สนามสอบโอเน็ต ป.6/2558 ที่แม่กรณ์เรียบร้อย สมบูรณ์พร้อม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การชี้แจงพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ พ.ศ.2558 การชี้แจงพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ พ.ศ.2558(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
สพป.เชียงราย เขต1 ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการขับเค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อม ARS SAR ขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อม ARS SAR(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
กลุ่มอำนวยการเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูงานสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูงานสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ชาวอำนวยการดูงานสพป.สุราษฎร์ธานี เขต2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประชุมร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ประชุมคณะกรรมการแบบสอบถามผู้ใช้บ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
วันครูเชียงราย เขต1 วันครูเชียงราย เขต1(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา รั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ การประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
นายชูเกียรติ ก่อเกิด รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานประ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
การประชุมควบคุมภายใน การประชุมควบคุมภายใน(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ดร.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. นายนพรัตน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ เตรียมเครื่องสักการะ พานหมากพานพุ่ม สำหรับจัดงานพิธีบวงสรวงพญามังรายมหาราช พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการและครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ เตรียมเครื่องสักการะ พานหมากพานพุ่ม สำหรับจัดงานพิธีบวงสรวงพญามังรายมหาราช พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการและครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
นายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กรอกบันทึกการพัฒนาองค์กร กรอกบันทึกการพัฒนาองค์กร (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
กรอกบันทึกการพัฒนาองค์กร .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.3) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.3)(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ประชุมคณะทำงานรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมคณะทำงานหลอมรวมความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์กรสพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมคณะทำงานหลอมรวมความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์กรสพป.เชียงราย เขต 1(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ประชุมคณะทำงานหลอมรวมความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์กรสพป......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการปีงบประมาณ 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการปีงบประมาณ 2556(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามคำรับรองการปฎ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
พัฒนา smart office พัฒนา smart office(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
กลุ่มอำนวยการเตรียมนำร่องระบบ smart office.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ ประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555(โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 เม.ย. 2562)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...