ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 36730 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        การสอบ O-NET ปีกศ.2558
วันที่ส่งข่าว : 29 ก.พ. 2559
 
สนามสอบโอเน็ต ป.6/2558 ที่แม่กรณ์เรียบร้อย สมบูรณ์พร้อม
 
    
 
นายสมคิด อุดปิน รองผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ หรือ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ป.6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
 
กลับไปหน้าก่อน...