ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 36736 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นท่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปี 2560
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นท่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปี 2560
 
 
รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน (Intermal Control) ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...