ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 36732 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        คู่มือแนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
คู่มือแนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้จัดทำคู่มือการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...