ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 36741 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ 564/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ 564/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
 
 
ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ที่ 564/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560


เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...