ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 35902 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ประชุมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560[1] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 01 ธันวาคม 2559)
จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมคณะกรร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอำนวยการ[1] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 พฤษภาคม 2559)
กลุ่มอำนวยการศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 1.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การสอบ O-NET ปีกศ.2558 การสอบ O-NET ปีกศ.2558[1] (โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
สนามสอบโอเน็ต ป.6/2558 ที่แม่กรณ์เรียบร้อย สมบูรณ์พร้อม.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมคิด  อุดปิน
นายสมคิด อุดปิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมนึก  วินุวงษ์ศรี
นายสมนึก วินุวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี[12] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 05 กันยายน 2561)
จังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมเสนอชื่อ..ครู 1)ผู้สร้างการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[47] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นท่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปี 2560[39] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน (Intermal Control) ประจำปีการศึ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือแนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน[38] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558[29] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ 564/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 [31] (เผยแพร่โดย : กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1 :วันที่ 19 มิถุนายน 2561)
ข้อมูลคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ